სამეურვეო საბჭო

მასწავლებელი
ჯინჭარაძე ნონა – თავმჯდომარე
ძულიაშვილი ქეთევან
ჯანჯალია თინა
ქორიძე ირინე
გაჩეჩილაძე ნინო
თავაძე იზოლდა
მშობელი
I საფეხური
გეგეშიძე სვეტლანა
ბიჩინაშვილი იანა
II საფეხური
მანჯავიძე ოთარი
ფაცინაშვილი გელა
III საფეხური
ოკუჯავა თამარ
ბაკაშვილი თეა
თვითმმართველობის წარმომადგენელი
გეგეშიძე ნათია

შემაჯამებელი ოქმი

განკარგულება