პრაქტიკის კვლევა

უცხო ენები

როგორ გავაუმჯობესოთ დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეთა ჩართულობა ფრანგული ენის გაკვეთილზე თამაშის საშულებით – სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის N23 საჯარო სკოლის ფრანგული ენის პედაგოგი ქეთევან ძულიაშვილი. თბილისი 2019

როგორ გავაუმჯობესოთ დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეთა ჩართულობა ფრანგული ენის გაკვეთილზე თამაშის საშულებით – სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის N23 საჯარო სკოლის ფრანგული ენის პედაგოგი თამარ გოგალაძე. თბილისი 2019

საბაზო საფეხურზე (მეცხრე კლასში) მოსწავლეთა დაბალი მოტივაციით გამოწვეული პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები რუსული ენის გაკვეთილების მაგალითზე – სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის N23 საჯარო სკოლის რუსული ენის პედაგოგი ციცინო ქოიავა. თბილისი 2019

VI კლასში ინგლისურ ენაში მოსმენის უნარ-ჩვევების განვითარებასთან დაკავშირებული პრობლემები და გაუმჯობესების გზები – სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის N23 საჯარო სკოლის ინგლისური ენის პედაგოგი სოფიკო ჯიქია. თბილისი 2019

მეტაკოგნიტური უნარების გაუმჯობესება მეცხრე კლასის მოსწავლეებში – სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის N23 საჯარო სკოლის ბიოლოგიის პედაგოგი ნინო მუმლაძე, ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი თეა მამულაშვილი-ერგემლიძე, ინგლისური ენის პედაგოგი ნათია სტეფანიშვილი. თბილისი 2019