პრაქტიკის კვლევა

ქართული ენა და ლიტერატურა

ლიტერატურული ტექსტების სხვადასხვა სტრატეგიებით მიწოდების მეშვეობით კითხვის ტექნიკის გაუმჯობესება V და VI კლასის მოსწავლეებისთვისსსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ თბილისის N23 საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი ქეთევან ლებანიძე. თბილისი 2018

ლიტერატურული ტექსტების სხვადასხვა სტრატეგიებით მიწოდების მეშვეობით კითხვის ტექნიკის გაუმჯობესება V და VI კლასის მოსწავლეებისთვი სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ თბილისის N23 საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი მარიამ მუმლაძე. თბილისი 2018

კითხვის ტექნიკის გაუმჯობესება დაწყებით კლასებშისსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის N23 საჯარო სკოლის I-VI კლასების დაწყებითი კლასების პედაგოგი ნონა ხუბულური. თბილისი 2019

კითხვის ტექნიკის გაუმჯობესება დაწყებით კლასებშისსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის N23 საჯარო სკოლის დაწყებითი კლასების პედაგოგი ნინო გაჩეჩილაძე. თბილისი 2019

კითხვის ტექნიკის გაუმჯობესება დაწყებით კლასებშისსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის N23 საჯარო სკოლის დაწყებითი კლასების პედაგოგი ლია ბარჯაძე. თბილისი 2019

მეტაკოგნიტური უნარების გაუმჯობესება მეცხრე კლასის მოსწავლეებში – სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის N23 საჯარო სკოლის ბიოლოგიის პედაგოგი ნინო მუმლაძე, ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი თეა მამულაშვილი-ერგემლიძე, ინგლისური ენის პედაგოგი ნათია სტეფანიშვილი. თბილისი 2019