ფრანგულ სამყაროშიფრანგული

ფრანკოფონია 2022

28.03.2022

დღე პირველი

ჩვენი მხარდაჭერა უკრაინას
ვიდეო ჩაიწერა ფრანკოფონიის დღეებთან დაკავშირებით და მასში წარმოგიდგენთ ჩვენი სკოლის პირველკლასელებს, რომლებიც 2021-2022 სასწავლო წლის მეორე სემესტრიდან უკვე ეუფლებიან პირველ უცხოურ ენას – ფრანგულს (პედაგოგი: ქეთევან ძულიაშვილი)
ვიდეო ჩაიწერა “ფრანკოფონია 2022”-ის დღეებთან დაკავშირებით და მასში წარმოგიდგენთ ჩვენი სკოლის მერვეკლასელებს (პედაგოგი: თინათინ გალოგრე)

29.03.2022

დღე მეორე

ვიდეო ჩაიწერა ფრანკოფონიის დღეებთან დაკავშირებით და მასში წარმოგიდგენთ ჩვენი სკოლის მეორე კლასელებს (პედაგოგი: მაკა ნადარეიშვილი)
სპეციალურად ფრანკოფონიის დღეებთან დაკავშირებით (პედაგოგი: თამარ გოგალაძე)

ვიდეო-გაკვეთილი ეძღვნება ფრანკოფონიის დღეებს. (პედაგოგი: მაია კაპანაძე)
სპეციალურად ფრანკოფონიის დღეებთან დაკავშირებით (პედაგოგი: მარინე გაჩეჩილაძე)
სპეციალურად ფრანკოფონიის დღეებთან დაკავშირებით (პედაგოგები: ნათელა გელაშვილი და ხათუნა კიკნაძე)

30.03.2022

დღე მესამე

ფრანგული ლიტერატურა

და ჩვენ

ვიდეო შეიქმნა მეექვსე კლასელების მიერ სპეციალურად ფრანკოფონიის დღეებთან დაკავშირებით.
პედაგოგი: მარინე გაჩეჩილაძე
სპეციალურად ფრანკოფონიის დღეებთან დაკავშირებით
VIIა კლასი – trois mousquetaires (პეადაგოგი: ქეთევან ძულიაშვილი)
სპეციალურად ფრანკოფონიის დღეებთან დაკავშირებით
სპეციალურად ფრანკოფონიის დღეებთან დაკავშირებით
სპეციალურად ფრანკოფონიის დღეებთან დაკავშირებით

31.03.2022

დღე მეოთხე

ფრანკოფონიის დღეების ფარგლებში მოსწავლეების მიერ მომზადებული დავალებები.

01.04.2022

დღე მეხუთე

ვიდეოები სერიიდან “ინტეგრირებული გაკვეთილები ფრანკოფონიის ფარგლებში”

ფრანკოფონიის დღეების ფარგლებში მომზადებული დავალებები
ქართული ენა (ნათია ბალხამიშვილი) და ფრანგული ენა (ხათუნა კიკნაძე / დავით ლოლაძე)
ქიმია (მარიამ ჩხეტიანი და IXა კლასის ბავშვები) და ფრანკოფონია (ქეთევან ძულიაშვილი)

მუსიკა (მედეა ჩაკვეტაძე) და ფრანგული (მარინე გაჩეჩილაძე / ნათელა გელაშვილი)

ასე იწყებოდა . . . 
კლიპი

ფრანკოფონია 2022 – დასასრული