ბუნებისმეტყველება

ბუნებისმეტყველებაპროექტები

Vბ კლასის პროექტი ბუნებისმეტყველებაში

28.05.2021 Vბ კლასის მოსწავლებმა განხორციელეს პროექტი, ჩვენი სკოლის ბუნებისმეტყველების მასწავლებლის, ინგა შავაძის ფასილიტაციით. თემა – ელექტროობა. მოსწავლეებმა თეორიული და პრაქტიკული

Read More