შიდა რეგულაციები

შიდა რეგულაციები

ბრძანებები

N2-213-2020 გენერალური დასუფთავების და სადეზინფექციო სამუშაოების ზედამხედველობის მიზნით კომისიის შექმნა N2-311-2020 გზამკვლევის სამოქმედოდ შემოღების შესახებ N2-314-2020 თერმოსკრინინგთან დაკავშირებული რეგულაციების შესახებ

Read More