რეიტინგი

რეიტინგი

დებულება

სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ თბილისი N23 საჯარო სკოლის შიდა სასკოლო კონკურსის “რეიტინგის” დებულება მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი 1.სსიპ ილია

Read More