შინაგანაწესი

„დამტკიცებულია” სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ თბილისის N23  საჯარო სკოლის სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის  9  სექტემბრის N 14 სხდომაზე სამეურვეო

Read more