ჩვენს შესახებ

ჩვენ გამოვირჩევით სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებისგან, რადგან: ჩვენ გთავაზობთ გამჭირვალეობას; ინფორმირებულობას; ძალადობისგან თავისუფალ გარემოს; მოსწავლეზე ორიენტირებულ სასწავლო გარემოს; დამატებით საგანმანათლებლო მომსახურეობას;

Read more