შაბლონები

განცხადება სკოლაში ჩარიცხვასთან დაკავშირებით განცხადება სხვა სკოლაში გადაყვანასთან დაკავშირებით სკოლის მოსწავლის მშობლის/მეურვის განცხადება მოქალაქის განცხადება სკოლის მასწავლებლის განცხადება სკოლის მოსწავლის

Read more

სსსმ მოსწავლეებთან დაკავშირებით

რეკომენდაციები სკოლებისათვის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების სასწავლო პროცესის ორგანიზების მიმართულებით, დასწრებითი სწავლების დროს სკოლამ უნდა მოახდინოს მშობლის ინფორმირება სპეციალური

Read more

online-სწავლება

დისტანციური სწავლების მსურველებმა უნდა მიმართონ სკოლის ადმინისტრაციას ან გაიარონ რეგისტრაცია სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ შექმნილ ვებგვერდზე: https://online.emis.ge ყოველ

Read more

ზოგადი

I-IV კლასები სკოლაში არიან ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი, ანუ ყველა სასწავლო დღე. V-VI კლასებს დასწრებული სწავლება (ანუ უშუალოდ საკლასო ოთახში) აქვთ

Read more

სასწავლო რესურსები

ჟანგბადი 11.12.2020 რესურსი შექმნილია PowerPoint-ში. იხსნება slideshow-ს რეჟიმში. რესურსის ავტორი ბუნებისმეტყველების პედაგოგი მარიამ ჩხეტიანი. ტექნიკურად გამართა ნ. სამადაშვილმა. ნახეთ ვიდეო

Read more