სხვადასხვა

კლუბები

სასპორტო კლუბი “არჩევანი” 2017-2018

< — კლუბის წესდება

< — კლუბის სამოქმედო გეგმა

კლუბი “არჩევანი” 2018-2019

კლუბი “სივრცე და დიზაინი” 2017 წლიდან