კორონავირუსი

გზამკვლევი

სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ თბილისის N23 საჯარო სკოლაში ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებით

  1. სკოლის შენობაში გადაადგილების წესი:
    ❖ სკოლის შენობაში შესვლა მასწავლებლების, თანამშრომლებისა და ვიზიტორებისთვის დასაშვებია მხოლოდ პირბადით, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში სხვა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით – დამცავი ფარი/დამცავი სათვალეები, ბახილები, ხალათები;
    ❖ პირები, რომლებიც ატარებენ თერმოსკრინინგს, ვალდებული არიან ეკეთოთ პირბადე და იცავდნენ 1 მეტრიან დისტანციას;
    ❖ თერმოსკრინინგისას ცხელების – 370С ან 370С -ზე მეტი ტემპერატურის დაფიქსირების შემთხვევაში, პირი ექვემდებარება მოსაცდელ სივრცეში გადაყვანას და ტემპერატურის გადამოწმებას ვერცხლისწყლის თერმომეტრით 15 წუთიან შუალედში. მეტი ->

დებულება მშობლებთან ურთიერთობების შესახებ

მუხლი 1. შესავალი სასკოლო საზოგადოების ერთ-ერთ შემადგენელს მოსწავლეთა მშობლები წარმოადგენენ. ისინი სკოლის ცხოვრებაში ,მიშვნელოვან როლს ასრულებენ და მშობელთა აქტიური ჩართულობა დადებითად აისახება სასკოლო საზოგადოების დანარჩენს ნაწილზე – მასწავლებლებზე და მოსწავლეებზე. მშობლების ჩართულობას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს… მეტი ->