პრაქტიკის კვლევა

საბუნებისმეტყველო საგნები

მეტაკოგნიტური უნარების გაუმჯობესება მეცხრე კლასის მოსწავლეებში – სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის N23 საჯარო სკოლის ბიოლოგიის პედაგოგი ნინო მუმლაძე, ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი თეა მამულაშვილი-ერგემლიძე, ინგლისური ენის პედაგოგი ნათია სტეფანიშვილი. თბილისი 2019