პრაქტიკის კვლევა

საზოგადოებრივი საგნები

IX კლასში გეოგრაფიის გაკვეთილზე მოსწავლეთა მოტივაციის გაზრდა ი.ს.ტ.-ის გამოყენებით – სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის N23 საჯარო სკოლის გეოგრაფიის პედაგოგი დარეჯან ფაღავა. თბილისი 2019