პრაქტიკის კვლევა

ესთეტიკა

როგორ შევუწყოთ ხელი სწავლების საბაზო საფეხურზე მოსწავლეთა ჩართულობისა და მოტივაციის ამაღლებას ხელოვნების გაკვეთილებზე – სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის N23 საჯარო სკოლის სახვითი ხელოვნების პედაგოგები იზოლდა თავაძე და მაია კაციტაძე. თბილისი 2019

საშინაო დავალების როლი მეხუთე კლასის მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების ამაღლებაში მათემატიკასა და მუსიკაში – სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის N23 საჯარო სკოლის მუსიკის პედაგოგი ეკატერინე გელაშვილი და მათემატიკის პედაგოგი ნინო შოვნაძე. თბილისი 2019

როგორ გავზარდოთ შინაგანი და გარეგანი მოტივაცია მუსიკის სწავლებისას მეექვსე კლასის მაგალითზე – სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის N23 საჯარო სკოლის მუსიკის პედაგოგი ლალი ჭიკაიძე. თბილისი 2019