პრაქტიკის კვლევა

მათემატიკა

მასწავლებელეთა პროფესიული განვითარება თანამშრომლობის გზით სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ თბილისის N23 საჯარო სკოლის მათემატიკის კათედრის მაგალითზესსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ თბილისის N23 საჯარო სკოლის მათემატიკის წამყვანი მასწავლებელი ლალი გელაშვილი; ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრები: დავით ჯანდიერი, ნინო მუმლაძე. თბილისი 2018 

ჯგუფური მუშაობის როლი მათემატიკის სწავლებაშისსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის N23 საჯარო სკოლის მათემატიკის პედაგოგი ნინელი ხარებავა. თბილისი 2018

მონაცემთა ანალიზის უნარის განვითარება მათემატიკის სწავლებისას მეხუთე კლასში – სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის N23 საჯარო სკოლის მათემატიკის პედაგოგი ნინო მაღრაძე. თბილისი 2019

საშინაო დავალების როლი მეხუთე კლასის მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების ამაღლებაში მათემატიკასა და მუსიკაში – სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის N23 საჯარო სკოლის მუსიკის პედაგოგი ეკატერინე გელაშვილი და მათემატიკის პედაგოგი ნინო შოვნაძე. თბილისი 2019