ფრანგულ სამყაროში

კონფერენცია “ფრანგული ენა – შესაძლებლობების პლატფორმა”

კონფერენცია “ფრანგული ენა – შესაძლებლობების პლატფორმა” – მონაწილე ორგანიზაციები
კონფერენცია “ფრანგული ენა – შესაძლებლობების პლატფორმა” – მონაწილეები
კონფერენცია “ფრანგული ენა – შესაძლებლობების პლატფორმა” I ნაწილი
კონფერენცია “ფრანგული ენა – შესაძლებლობების პლატფორმა” II ნაწილი
კონფერენცია “ფრანგული ენა – შესაძლებლობების პლატფორმა” III ნაწილი