ფრანგულ სამყაროში

ფრანგები საქართველოში

ფრანგულენოვან მოსწავლეთა პირველი კონფერენცია “ფრანგები საქართველოში”

Les Français dans l’histoire géorgienne

2019  წლის 8 ივნისს, სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ თბილისის N23 საჯარო სკოლაში გაიმართება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ფრანგულენოვანი მოსწავლეების პირველი კონფერენცია, თემაზე “ფრანგები საქართველოში.”

კონფერენცია ტარდება საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის სრული ფინანსური მხარდაჭერით.

მითითებული ლინკის მეშვეობით, ფრანგული ენის მასწავლებლები  შეძლებენ დაარეგისტრირონ მოსწავლეებისგან შემდგარი გუნდები.

ასევე, შეგიძლიათ, იხილოთ კონფერენციის დებულება, რომელშიც განხილულია ეტაპები და მნიშვნელოვანი თარიღები.

სარეგისტრაციო ლინკი https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU9yx69SEoOEEYOd4Z4CGRe6VeaY3jZ3GyHinbALzEYdwUSg/viewform?usp=sf_link