ფრანგული

ფრანგულ სამყაროშიფრანგული

კონფერენცია 2022

ფრანგულენოვან მოსწავლეთა კონფერენცია „ფრანგულ-ქართული ურთიერთობის უცნობი ეპიზოდები“ საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი და სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ თბილისის N23 საჯარო სკოლა

Read More
პროექტებისხვადასხვაფრანგულ სამყაროშიფრანგული

”Latelier de créativité” – “შემოქმედების სახელოსნო”

21.12.2021 პროექტის ფარგლებში მოსწავლე-ების მიერ დამზადებული ტრადი-ციული კერძები და დესერტები სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ თბილისის N23 საჯარო სკოლა, ფრანგული

Read More