პროექტები

პროექტებისხვადასხვაქიმია

IXა კლასის პროექტი ქიმიაში

02.05.2022 2022 წლის 02 მაისს საინტერესო პროექტი წარადგინა IXა კლასმა (დამრიგებელი: ქეთევან ძულიაშვილი), ქიმიის მასწავლებლის, ქალბატონ მარიამ ჩხეტიანის ხელმძღვანელობით. მოსწავლეებმა

Read More
პროექტებისხვადასხვაფრანგულ სამყაროშიფრანგული

”Latelier de créativité” – “შემოქმედების სახელოსნო”

21.12.2021 პროექტის ფარგლებში მოსწავლე-ების მიერ დამზადებული ტრადი-ციული კერძები და დესერტები სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ თბილისის N23 საჯარო სკოლა, ფრანგული

Read More
ისტორიაპროექტებისხვადასხვა

Xგ კლასის პროექტი ისტორიაში

11.06.2021 სასწავლო წლის ბოლოს საინტერესო პროექტი წარადგინა Xგ კლასმა, ისტორიის მასწავლებლის, ქალბატონ მარინა ნინუას ხელმძღვანელობით. მოსწავლეებმა წარადგინეს ჯგუფური პრეზენტაციები: ჰოლოკოსტი

Read More
ბუნებისმეტყველებაპროექტები

Vბ კლასის პროექტი ბუნებისმეტყველებაში

28.05.2021 Vბ კლასის მოსწავლებმა განხორციელეს პროექტი, ჩვენი სკოლის ბუნებისმეტყველების მასწავლებლის, ინგა შავაძის ფასილიტაციით. თემა – ელექტროობა. მოსწავლეებმა თეორიული და პრაქტიკული

Read More