პრაქტიკის კვლევა

პრაქტიკის კვლევა

საბუნებისმეტყველო საგნები

მეტაკოგნიტური უნარების გაუმჯობესება მეცხრე კლასის მოსწავლეებში – სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის N23 საჯარო სკოლის ბიოლოგიის პედაგოგი ნინო მუმლაძე, ქართული ენისა

Read More
პრაქტიკის კვლევა

საზოგადოებრივი საგნები

IX კლასში გეოგრაფიის გაკვეთილზე მოსწავლეთა მოტივაციის გაზრდა ი.ს.ტ.-ის გამოყენებით – სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის N23 საჯარო სკოლის გეოგრაფიის პედაგოგი დარეჯან

Read More
პრაქტიკის კვლევა

ესთეტიკა

როგორ შევუწყოთ ხელი სწავლების საბაზო საფეხურზე მოსწავლეთა ჩართულობისა და მოტივაციის ამაღლებას ხელოვნების გაკვეთილებზე – სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის N23 საჯარო

Read More
პრაქტიკის კვლევა

სპორტი

სპორტის გაკვეთილებზე VIII კლასელი გოგონების ჩართულობისა და აქტივობის შემცირების გამომწვევი მიზეზები და ამ მიზეზების აღმოფხვრისთვის გზების მოძიება – სსიპ ილია

Read More
პრაქტიკის კვლევა

უცხო ენები

როგორ გავაუმჯობესოთ დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეთა ჩართულობა ფრანგული ენის გაკვეთილზე თამაშის საშულებით – სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის N23 საჯარო სკოლის ფრანგული

Read More
პრაქტიკის კვლევა

ქართული ენა და ლიტერატურა

ლიტერატურული ტექსტების სხვადასხვა სტრატეგიებით მიწოდების მეშვეობით კითხვის ტექნიკის გაუმჯობესება V და VI კლასის მოსწავლეებისთვის – სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ

Read More
პრაქტიკის კვლევა

მათემატიკა

მასწავლებელეთა პროფესიული განვითარება თანამშრომლობის გზით სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ თბილისის N23 საჯარო სკოლის მათემატიკის კათედრის მაგალითზე – სსიპ ილია

Read More