ზოგადი

I-IV კლასები სკოლაში არიან ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი, ანუ ყველა სასწავლო დღე.

V-VI კლასებს დასწრებული სწავლება (ანუ უშუალოდ საკლასო ოთახში) აქვთ ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხოლო დისტანციური სწავლება აქვთ ორი დღე : ხუთშაბათი, პარასკევი

VII-VIII-IX-X – XI კლასებს დასწრებული სწავლება აქვთ (ანუ საკლასო ოთახში არიან) ხუთშაბათი, პარასკევი, ხოლო დისტანციური სწავლება აქვთ ორშაბათს, სამშაბათსა და ოთხშაბათს.

I ცვლა: I, III, VI , VII, IX, XI კლასები

II ცვლა: II, IV, V, VIII, X კლასები

I ცვლა იწყება – 09:00 საათზე;

II ცვლა იწყება – 12:30 საათზე.

გაკვეთილების ხანგრძლივობა – 30 წთ.