სასწავლო რესურსები

31.05.2020

“პლანეტები: ვენერა” – რესურსი შექმნილია PowerPoint-ში. რესურსის ავტორი – მაია ბეჟანიშვილი (დაწყებითი კლასების პედაგოგი). რესურსი ტექნიკურად გამართა ნათია სამადაშვილმა. (ჩამოტვირთეთ)

06.05.2020

“Trouve le mot entendu” (“აბა გამოიცანი” ფრანგულენოვანი რესურსი პირველკლასელებისთვის) – რესურსი შექმნილია PowerPoint-ში. რესურსის ავტორი – ქეთევან ძულიაშვილი (ფრანგული ენის პედაგოგი). რესურსი ტექნიკურად გამართა ნათია სამადაშვილმა. (ჩამოტვირთეთ)

24.05.2019

მათემატიკური ვიქტორინა მერვე კლასელებისთვის” – რესურსი შექმნილია PowerPoint-ში. რესურსის ავტორია ლალი გელაშვილი (მათემატიკის წამყვანი პედაგოგი). რესურსში გამოყენებულია უცხოურ საიტზე მოძიებული ქულების დაანგარიშების ტექნიკა, კერძოდ, classquiz-with-scorecounter1.pptx-ის ერთი სლაიდი. რესურსი ტექნიკურად გამართა ნათია სამადაშვილმა. (ჩამოტვირთეთ)

24.05.2019

მათემატიკური ვიქტორინა მეცხრე კლასელებისთვის” – რესურსი შექმნილია PowerPoint-ში. რესურსის ავტორია ლალი გელაშვილი (მათემატიკის წამყვანი პედაგოგი). რესურსში გამოყენებულია უცხოურ საიტზე მოძიებული ქულების დაანგარიშების ტექნიკა, კერძოდ, classquiz-with-scorecounter1.pptx-ის ერთი სლაიდი. რესურსი ტექნიკურად გამართა ნათია სამადაშვილმა. (ჩამოტვირთეთ)

09.03.2019

დადებითი და უარყოფითი რიცხვების მიმატება-გამოკლება” – რესურსი შექმნილია PowerPoint-ში. რესურსის ავტორია ლალი გელაშვილი (მათემატიკის წამყვანი პედაგოგი). უცხოურ საიტებზე მოძიებული ვიზუალური ნახატების თანმხლები წარწერები ითარგმნა ქართულად და გამოყენებულ იქნა, როგორც მოსწავლისათვის დამხმარე, გასამეორებელი მასალა. რესურსი ტექნიკურად გამართა ნათია სამადაშვილმა. (ჩამოტვირთეთ)

24.10.2018

“ვიპოვოთ ერთმარცვლიანი სიტყვები” – რესურსი შექმნილია PowerPoint-ში, ადევს ხმა. რესურსის იდეის ავტორია ლია ბარჯაძე (დაწყებითების პედაგოგი), ხოლო რესურსზე მუშაობდნენ ხატია ხატიაშვილი (ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი) და თეა აბულაძე (სპეც. მასწავლებელი). ტექნიკურად გამართა ნათია სამადაშვილმა. (ჩამოტვირთეთ)

25-30.07.2018

გამრავლების ტაბულა

2-ზე გამრავლება – რესურსი შექმნილია PowerPoint-ში (ჩამოტვირთეთ)

3-ზე გამრავლება – რესურსი შექმნილია PowerPoint-ში (ჩამოტვირთეთ)

4-ზე გამრავლება – რესურსი შექმნილია PowerPoint-ში (ჩამოტვირთეთ)

5-ზე გამრავლება – რესურსი შექმნილია PowerPoint-ში (ჩამოტვირთეთ)

6-ზე გამრავლება – რესურსი შექმნილია PowerPoint-ში (ჩამოტვირთეთ)

7-ზე გამრავლება – რესურსი შექმნილია PowerPoint-ში (ჩამოტვირთეთ)

8-ზე გამრავლება – რესურსი შექმნილია PowerPoint-ში (ჩამოტვირთეთ)

9-ზე გამრავლება – რესურსი შექმნილია PowerPoint-ში (ჩამოტვირთეთ)

16.07.2018

მოათავსე ხილი კალათაში” – რესურსი შექმნილია PowerPoint-ში  (ჩამოტვირთეთ)