სასწავლო რესურსები

24.10.2018

“ვიპოვოთ ერთმარცვლიანი სიტყვები” – რესურსი შექმნილია PowerPoint-ში, ადევს ხმა. რესურსის იდეის ავტორია ლია ბარჯაძე (დაწყებითების პედაგოგი), ხოლო რესურსზე მუშაობდნენ ხატია ხატიაშვილი (ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი) და თეა აბულაძე (სპეც. მასწავლებელი). ტექნიკურად გამართა – ნათია სამადაშვილმა. (ჩამოტვირთეთ)

 

 

25-30.07.2018

გამრავლების ტაბულა

 

2-ზე გამრავლება – რესურსი შექმნილია PowerPoint-ში (ჩამოტვირთეთ)

3-ზე გამრავლება – რესურსი შექმნილია PowerPoint-ში (ჩამოტვირთეთ)

4-ზე გამრავლება – რესურსი შექმნილია PowerPoint-ში (ჩამოტვირთეთ)

5-ზე გამრავლება – რესურსი შექმნილია PowerPoint-ში (ჩამოტვირთეთ)

6-ზე გამრავლება – რესურსი შექმნილია PowerPoint-ში (ჩამოტვირთეთ)

7-ზე გამრავლება – რესურსი შექმნილია PowerPoint-ში (ჩამოტვირთეთ)

8-ზე გამრავლება – რესურსი შექმნილია PowerPoint-ში (ჩამოტვირთეთ)

9-ზე გამრავლება – რესურსი შექმნილია PowerPoint-ში (ჩამოტვირთეთ)

 

16.07.2018

მოათავსე ხილი კალათაში” – რესურსი შექმნილია PowerPoint-ში  (ჩამოტვირთეთ)