კონტაქტი

მის. ქ. თბილისი, დიმ. უზნაძის ქ. N59

ტელ.: 2 95 07 42

ელ-ფოსტა: skola23@gmail.com