კვლევები

მასწავლებელეთა პროფესიული განვითარება თანამშრომლობის გზით 
სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ თბილისის N23 საჯარო სკოლის მათემატიკის კათედრის მაგალითზე. 
სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ თბილისის N23 საჯარო სკოლის მათემატიკის წამყვანი მასწავლებელი ლალი გელაშვილი        ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრები: დავით ჯანდიერი, ნინო მუმლაძე;თბილისი 2018 

ლიტერატურული ტექსტების სხვადასხვა სტრატეგიებით მიწოდების მეშვეობით კითხვის ტექნიკის გაუმჯობესება V და VI კლასის მოსწავლეებისთვის.
სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ თბილისის N23 საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი ქეთევან ლებანიძე.თბილისი 2018


ლიტერატურული ტექსტების სხვადასხვა სტრატეგიებით მიწოდების მეშვეობით კითხვის ტექნიკის გაუმჯობესება V და VI კლასის მოსწავლეებისთვის.
სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ თბილისის N23 საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი მარიამ მუმლაძე.თბილისი 2018


ჯგუფური მუშაობის როლი მათემატიკის სწავლებაში.
სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის N23 საჯარო სკოლის მათემატიკის პედაგოგი ნინელი ხარებავა.თბილისი 2018