კათედრები

ქართული ენა და ლიტერატურა

კათედრის ხელმძღვანელი –

 

მათემატიკა

კათედრის ხელმძღვანელი –

 

ფრანგული ენა

კათედრის ხელმძღვანელი –

 

ინგლისური ენა

კათედრის ხელმძღვანელი –

 

რუსული ენა

კათედრის ხელომძღვანელი –

 

საზოგადოებრივი მეცნიერებები

კათედრის ხელმძღვანელი –

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

კათედრის ხელმძღვანელი –

 

დაწყებითი  კლასები

კათედრის ხელმძღვანელი –

 


ესთეტიკა

კათედრის ხელმძღვანელი –