მთავარი

მოგესალმებით

22.09.2019

ახალი სასწავლო წლიდან რეიტინგის აქტივობები და ქულები განთავსდება სკოლის ვებ-გვერდზე (იხ. ბმული)

20.06.2019

სამეურვეო საბჭოს არჩევნების შედეგები (განკარგულება)

24.05.2019

დაემატა ორი ახალი რესურსი “მათემატიკური ვიქტორინა მერვე კლასელებისთვის” და “მათემატიკური ვიქტორინა მეცხრე კლასელებისთვის”

09.03.2019

დაემატა ახალი რესურსი “დადებითი და უარყოფითი რიცხვების მიმატება-გამოკლება”

24.10.2018

დაიდო VII და IX კლასებში გამოყენებული მათემატიკის ტესტები და სწორი პასუხები.

დაემატა ახალი რესურსი “ვიპოვოთ ერთარცვლიანი სიტყვები”